IT / PRIVACY

Websites, apps en software
Terwijl u zich focust op de commerciële en creatieve kant van het bedrijf, zorgen wij dat uw website, app of digitale dienst voldoet aan de geldende wetgeving en dat contracten met leveranciers en klanten op orde zijn. Walden Grene biedt full-service juridisch advies voor onlineactiviteiten en adviseert bij de naleving wetgeving op het gebied van online verkoop (webwinkels), reclame, privacy en het gebruik van cookies.
Het opstellen en onderhandelen van IT-contracten is onderdeel van onze expertise, waaronder softwarecontracten, licenties, servicelevel agreements en contracten met betrekking tot technologieoverdracht en de bescherming van IP.

Contactpersonen: Berber Brouwer, Benjamin van Werven

Privacy/AVG
Wij helpen onze cliënten te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (de AVG) en volgen actuele ontwikkelingen op dit terrein. Onderdeel van onze expertise is het identificeren van AVG-verplichtingen, het opstellen van privacy statements, advies bij inzageverzoeken, het opstellen van verwerkersovereenkomsten en eisen die gelden voor internationale gegevensoverdracht (data transfers). Ons streven is om complexe zaken te vereenvoudigen en cliënten te helpen om innovatie met AVG-compliance te combineren. We zien privacy niet als een achterhaald concept, maar als een fundamenteel onderdeel van activiteiten in de digitale omgeving.

Artificial intelligence
Kunstmatige intelligentie roept geheel nieuwe ethische en juridische vragen op. Vaak (nog) zonder eenduidige antwoorden. Zoals over de vraag of AI en door een AI-systeem gemaakte content te beschermen is onder het intellectueel eigendomsrecht, hoe de bescherming van privacy bij algoritmische besluitvorming gewaarborgd kan worden, of vooringenomenheid (bias) bij machine learning technologie in strijd is met grondrechten en wie aansprakelijk is bij schade. Voor juridische vraagstukken op het gebied van AI is Walden Grene de juiste gesprekspartner. Berber Brouwer is lid van de NEN-Normcommissie Kunstmatige Intelligentie en Big Data en publiceert regelmatig op dit terrein.

Contactpersoon: Berber Brouwer