WALDEN GRENE
NewWerktheater
Oostenburgergracht 75
1018 NC Amsterdam
office@waldengrene.law
Fax: +31 207960774
BTW-nummer: NL8615.53.275B01
De maatschap Walden Grene is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80095283

Aernoud Bourdrez +31 651149111
Berber Brouwer +31 641433869
Benjamin van Werven +31 617704557

 

BEZOEKADRES
Achteringang NewWerktheater
Admiraliteitsstraat t/o 26b
1018 KP Amsterdam