WALDEN GRENE
NewWerktheater
Oostenburgergracht 75
1018 NC Amsterdam
office@waldengrene.law
Fax: +31 207960774
BTW-nummer: NL8615.53.275B01
De maatschap Walden Grene is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80095283

Aernoud Bourdrez +31 20 30 86 810
Berber Brouwer +31 20 30 86 710
Benjamin van Werven +31 20 30 86 210

 

BEZOEKADRES
Achteringang NewWerktheater
Admiraliteitsstraat t/o 26b
1018 KP Amsterdam