Intellectuele eigendom

Het intellectueel eigendomsrecht (ook wel: IE-recht) beschermt creaties van de menselijke geest. Denk aan auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, databankrecht, octrooirecht en de naburige rechten van uitvoerend kunstenaars en muziekproducenten. Intellectueel eigendomsrecht is bedoeld om creativiteit en innovatie te beschermen en daarvan de vruchten te plukken, bijvoorbeeld door het verlenen van licenties. Werken die door het IE-recht worden beschermd zijn filmscripts, kunstwerken, literaire werken, bladmuziek en de uitvoeringen daarvan, maar ook woordmerken, logo’s, bedrijfsnamen, ontwerpen, software en uitvindingen.

Walden Grene is expert op het gebied op van intellectueel eigendomsrecht. Wij adviseren, onderhandelen en procederen onder meer met betrekking tot de bescherming van IE-rechten, het gebruik daarvan en de handhaving in geval van namaak of plagiaat, waar nodig via de rechter.

Contactpersonen: Benjamin van Werven, Berber Brouwer en Aernoud Bourdrez

© Bea Correa