Rechter: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed”-poster van Dier&Recht mag wél

nov 28, 2022

De rechter heeft 23 november 2022 bevestigd dat Dier&Recht publiekelijk mag zeggen dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Deze zaak is de derde in een reeks rechtszaken tussen Dier&Recht en Agractie over de vrijheid van meningsuiting, waarvan Walden Grene de laatste (bodem)procedure heeft gevoerd.

In augustus 2021 plaatste Dier&Recht reclameposters op straat met de tekst: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij de moeder”. De poster was onderdeel van een grotere bewustwordingscampagne over het dierenleed in de zuivelindustrie. Agractie spande een kort geding aan, waarna de rechter de betreffende poster verbood. Dat verbod werd in hoger beroep (in kort geding) in stand gelaten.

Dier&Recht maakte zich zorgen over de mogelijke consequenties van deze uitspraak op de vrijheid van meningsuiting voor dierenrechtenorganisaties. Zij startte daarom een bodemprocedure om de zaak opnieuw voor de rechter te brengen, en diende in dat kader honderden pagina’s aan bewijs om haar stellingen – voor zover nodig – verder te onderbouwen.

Agractie besloot daarop om geen verweer te voeren, waardoor de rechter de zaak marginaal heeft beoordeeld.

In het vonnis bevestigt de rechtbank Midden-Nederland dat Dier&Recht mag zeggen dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Agractie mag deze uitlating ook niet meer bestempelen als lasterlijk en onrechtmatig. Daarnaast moet de boerenactiegroep een rectificatie plaatsen voor haar stellingen dat Dier&Recht zich aan laster schuldig heeft gemaakt en moet zij een schadevergoeding betalen aan Dier&Recht.

Dierenrechtenorganisaties als Dier&Recht leveren een belangrijke bijdrage aan het publieke debat. Het is belangrijk dat zij door dit vonnis weer vrij kan spreken over het dierenleed achter zuivel. Zij móeten daarbij publiekelijk kritiek kunnen leveren op de bio-industrie, ook als niet iedereen het eens is met die kritiek. We zijn blij dat het eerdere – onterechte – verbod hiermee van tafel is. Maar wij keken ook uit naar het inhoudelijke debat met Agractie, omdat wij in deze zaak overtuigd zijn van het gelijk van Dier&Recht. Het is jammer die discussie is vermeden door verstek te laten gaan.

Frederieke Schouten, dierenarts en directeur van Dier&Recht: “Het is mooi, en belangrijk, dat we nu winnen. Consumenten weten nog veel te weinig van het dierenleed achter zuivel. Dankzij dit vonnis kunnen wij ze weer informeren over het lot van de kalfjes: Zij worden geboren voor onze zuivelconsumptie en ze leiden een kort rotleven. Honderden pagina’s aan wetenschappelijk bewijs onderbouwen dat. Al dit dierenleed is volstrekt onnodig en zou zonder zuivel niet bestaan.

Zie voor meer informatie https://www.dierenrecht.nl/persberichten/rechter-dierrecht-mag-zeggen-dat-zuivel-ernstig-dierenleed-veroorzaakt en voor de crowdfundingsactie van Dier&Recht om de desbetreffende posters weer te verspreiden hier: https://www.dierenrecht.nl/zuivelposter-dierenleed.